KWALIFIKACJE


  • DYPLOMOWANY COACH
  • PRAKTYK PODEJŚCIA SKONCENTROWANEGO NA ROZWIĄZANIACH
  • AKREDYTOWANY KONSULTANT INSIGHTS DISCOVERY
  • SUPERWIZOR WARSZTATU I TRENINGU INTERPERSONALNEGO - Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • TRENER TRENINGU INTERPERSONALNEGO - Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • TRENER WARSZTATU UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH - Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • ABSOLWENTKA SWPS WROCŁAW
  • ABSOLWENTKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UJ Kraków
  • PSYCHOLOG UAM Poznań