SUPERWIZJA

  • doskonalenie, rozwijanie i podnoszenie swoich kompetencji zawodowych, ustalanie ścieżek dalszego rozwoju;
  • rozwijanie umiejętności rozpoznawania, rozumienia i wykorzystywania trudności zawodowych dla dalszego rozwoju kompetencji;
  • utrzymywanie wysokich standardów zawodowych;
  • zapobieganie zjawiskom przeniesienia i kontrprzeniesienia;
  • zapobieganie wypaleniu zawodowemu