• CERTYFIKOWANY TERAPEUTA PODEJŚCIA SKONCENTROWANEGO NA ROZWIĄZANIACH
 • DYPLOMOWANY COACH
 • SUPERWIZOR WARSZTATU I TRENINGU INTERPERSONALNEGO – Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • TRENER TRENINGU INTERPERSONALNEGO – Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • TRENER WARSZTATU UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH – Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • ABSOLWENTKA SWPS WROCŁAW
 • ABSOLWENTKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UJ Kraków
 • PSYCHOLOG UAM Poznań


DOSKONALENIE ZAWODOWE W SZCZEGÓŁACH:

 • 10.2012 – 01.2014 Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu: Studia Podyplomowe: Coaching
 • 2013 Superwizor Treningu interpersonalnego i Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych, Rekomendacja PTP
 • 2009 Trener Treningu Interpersonalnego, Rekomendacja PTP
 • 2002 Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych, Rekomendacja PTP
 • 10.1986 – 06.1988 Uniwersytet Jagielloński Kraków, Studia Podyplomowe z Psychologii Wychowawczej (działalności post-diagnostycznej)
 • 10.1980 – 06.1985 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: psychologia – magister

SZKOLENIA Z OBSZARU TERAPEUTYCZNEGO – 860 godzin

2018 Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs specjalistyczny:

 • Praca z grupą w oparciu o TSR
 • Zastosowanie TSR w pracy długoterminowej
 • TSR w pracy z parą w kryzysie

2018 Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży

2018 Praca w oparciu o relacje w diadzie – terapia pary

2017 Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – szkolenie zaawansowane

2016 Szkolenie specjalistyczne: Zachowania autodestrukcyjne młodzieży w ujęciu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

2016 Trening Balintowski

2016 Zaburzenia identyfikacji płciowej i nieheteroseksualna orientacja – poradnictwo i pomoc psychologiczna dla młodzieży i rodziców

2015 Lęk i depresja we współczesnej szkole

2013 Trening Balintowski

2012 Ogólnopolskie Warsztaty Terapii przez Ruch

2010 Objawy i skutki używania dopalaczy

2010 PEACE 4 KIDS

2009 Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach a działania antymobbingowe w szkole

2009 Trening zastępowania agresji

2008 Praktyk Podejścia Skoncentrowanego Na Rozwiązaniach

2007 Zmiana jest możliwa – kurs zaawansowany w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach SFAe

2007 Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych

2006 Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach – kurs podstawowy (SFA) 

2004 Psychomanipulacja i metody werbunku do sekt destrukcyjnych

2001 Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

2001 Podstawowa wiedza na temat narkomanii z uwzględnieniem niektórych zagadnień HIV/AIDS

1999 Rozpoznawanie i leczenie anoreksji i bulimii psychicznej

1998 Podstawy systemowej terapii rodzin

1994 Podstawy systemowej konsultacji rodziny

1988 Podstawy psychokorekcji – trening

1988 Psychoterapia grupowa młodzieży

1988 Psychoterapia rodziny warsztat

1988 Terapia rodzinna warsztat

1987 Relaksacja i bioenergetyka trening

SZKOLENIA Z OBSZARU COACHINGU – 420 godzin

2014 Studia podyplomowe – coaching SWPS

2012 Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ORE

2012 LiderEdukacjiCoachem

2011 MaratonCoachingu

2010 Profesjonalny Coach

2007 Coaching. Awareness Day.

SZKOLENIA DOSKONALĄCE Z OBSZARU TRENERSKIEGO – 455 godzin

2012 Trening dramowy dla trenerów.

2012 Warsztaty: Techniki mindmappingu

2012 Trening Transforming Communication         

2011 Integration: Ciało – Umysł – Duchowość: Richard Bolstad,

2011 Ewaluacja wewnętrzna, czyli jak diagnozować samego siebie

2011 Teatr na wesoło

2010 Rejs S/Y Kapitan Głowacki

2009 Prowokacja w pracy trenera

2009 Higiena i emisja głosu

2009 Trening Kreatywności

2008 Budowa i rozwój systemu superwizji i coachingu w poradnictwie         psychologiczno-pedagogicznym.

1998 „Latarnik” szkolenie przygotowujące do samodzielnego układania scenariuszy programów profilaktyki uzależnień.

1987 Trening interpersonalny


INNE SZKOLENIA – 385 godzin:

2016 Dyscyplina w klasie szkolnej. Metody i techniki skutecznej interwencji.

2015 Wirtualna przemoc – realne ofiary. Zagrożenie związane z cyberprzemocą

2015 Dopalacze i inne środki psychoaktywne – jak nie ulegać złudzeniom i reagować na czas

2013 Neuropedagogika, czyli co powinniśmy wiedzieć o mózgu i jak wykorzystać w praktyce jego potencjał?

2011 Pierwsza pomoc

2011 Język angielski – poziom średniozaawansowany

2009 Trening zastępowania agresji

2005 Technologia informacyjna i edukacja multimedialna w pracy poradni

1995-1996 Problemy dzieci z niepowodzeniami w uczeniu się matematyki

1994 Dysleksja rozwojowa – kurs specjalistyczny