Jako trener od ponad 15 lat współpracuję z firmą METRUM, dla której przeprowadziłam ponad 1000 godzin warsztatów i treningów.

Prowadzę zajęcia w Szkole Trenerów i szkolenia biznesowe, między innymi treningi interpersonalne, integracyjne, rozwojowe, antystresowe, pewności siebie, czy kreatywności. Prowadzę warsztaty rozwijające efektywną komunikację, budowanie zespołów, zarządzanie i kierowania nimi, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, oraz inne, zgodne z zapotrzebowaniem klientów.