JOANNA KAPUŚCIŃSKA – psycholog, certyfikowany terapeuta, rekomendowany trener treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych, dyplomowany coach, licencjonowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział we Wrocławiu.
Mam ponad 30 – letnie doświadczenie zawodowe. Podejmowałam działania edukacyjne na Akademii Medycznej w Poznaniu, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, w Wyższej Szkole Zarządzania im. Ziętka w Katowicach. Aktualnie prowadzę wykłady i zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. Jestem pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracownikiem „Metrum” Szkolenia Coaching Doradztwo w Katowicach, trenerem Szkoły Trenerów „Metrum”. Prowadzę treningi: interpersonalne, integracyjne, twórczego myślenia, antystresowe oraz warsztaty umiejętności psychospołecznych. Swoje bogate doświadczenie zawodowe wykorzystuję zarówno w prowadzeniu superwizji indywidualnej, jak i grupowej.

Przez całą karierę zawodową szkolę się i poddaję swoją pracę z klientami stałej superwizji. Szkolenia własne, to znacząco ponad 2000 godzin ustawicznego doskonalenia, plus kilkaset godzin superwizji pracy własnej, zarówno indywidualnej, jak i grupowej.

Pasja: zwiedzanie, jazz.