Swoje bogate doświadczenie zawodowe wykorzystuję zarówno w prowadzeniu superwizji indywidualnej, jak i grupowej.

Zapraszam do:

  • doskonalenia, rozwijania i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych,
  • rozwijania umiejętności rozpoznawania, rozumienia i wykorzystywania trudności zawodowych dla dalszego rozwoju kompetencji
  • lepszego radzenia sobie z trudnościami pojawiającymi się w pracy zawodowej
  • rozpoznawania posiadanych zasobów i ograniczeń w roli zawodowej
  • rozwijania odwagi do podejmowania wyzwań zawodowych na miarę swoich możliwości i kompetencji
  • poszukiwania ścieżek dalszego rozwoju
  • szeroko rozumianego rozwoju osobistego
  • zapobiegania wypaleniu zawodowemu
  • utrzymywania wysokich standardów zawodowych

Jako Superwizor rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne opiniuję i superwizuję też pracę z grupami osób ubiegających się o rekomendację trenerską I, II i III stopnia w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.